34753655 - 041

7411 431 0914

پیام مدیرعامل

در راستای طرحهای اقتصادی و امر تولید و اشتغال و با توجه به در نظر گرفتن استعدادهای منطقه در هر کشور و استانی و همچنین نیازهای داخلی و بازار مصرف ” منطقه آذربایجان (شرقی و غربی) با دارا بودن منابع غنی انواع چوب صنوبر ” کبوده ” سپیدار و غیره و نیز نیروی کار متعهد و متخصص گزینه مناسب و منطقه مستعدی برای تولید انواع فرآورده های چوبی می باشد .

که این امر هم موجب اشتغالزایی برای جوانان و نیروی کار می گردد و هم جلوگیری از خام فروشی چوب و تبدیل چوب به فرآورده های چوبی می باشد که البته تحقق این اهداف مستلزم مدیریت صحیح و هدفمند می باشد که ما مفتخر به انجام بخشی از این امر به اندازه توان و سهم خویش می باشیم .

در پایان از صنایع مرتبط و شرکتها و کارخانجات انتظار می رود که در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست های  اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال ما را در انجام هرچه بهتر این وظیفه مهم یاری بفرمایند .