اطلاعات تماس

34753655 - 041

7411 431 0914

صداقت در تجارت سرلوحه کار ماست

نحوه تولید لایه ها و رویه های تخته چند لایی

تصاویر و فیلم نحوه تولید لایه ها و رویه های تخته چند لایی و دستگاههای پیلر و پرس سنگین در داخل کارخانه