34753655 - 041

7411 431 0914

نحوه تولید لایه ها و رویه های تخته چند لایی

تصاویر و فیلم نحوه تولید لایه ها و رویه های تخته چند لایی و دستگاههای پیلر و پرس سنگین در داخل کارخانه