34753655 - 041

7411 431 0914

نحوه تولید انواع تخته چندلایی

توضیحات مختصری در مورد نحوه تولید انواع تخته چندلایی

 

چوب های گرد و خام صنوبر با قطرهای زیاد پس از خریداری و دپو در محوطه به صورت دستی پوست کنی میشوند و توسط دستگاه پیلر(وال ) به صورت لایه ها و رویه هایی با ضخامت ۲میلیمتر و ۱میلیمتر در ابعاد مختلف درمی آیند.

 

 

در مرحله بعد این لایه ها و رویه های تولید شده در محل خشک کن  و یا درمحل باز ( بستگی به فصل سرد و گرم ) کاملا خشکانده می شوند به طوریکه هیچ رطوبتی در آنها باقی نماند.

سپس داخل دستگاه پرس اتو میشوند تا آماده چسب زنی شوند در مرحله چسب زنی که بسیار حائز اهمیت است لایه ها به دو صورت غلطکی و اسپری آغشته به چسب می شوند سپس لایه های آغشته به چسب به صورت مقطع ( حالت تار و پود ) روی هم قرار میگیرند و در ضخامت های معین وارد دستگاه پرس می شوند و با تعیین میزان فشار و حرارت لازم و زمان پخت مناسب تبدیل به تخته چندلایی میشوند و در مرحله پایانی تخته چندلایی های تولید شده پس از سرد شدن توسط دستگاه درز کن لبه بری و آنکارد می شوند و روانه  بازار مصرف میگردند .