34753655 - 041

7411 431 0914

لبه و مغزی انواع تخته چندلایی

تصاویر لبه و مغزی انواع تخته چندلایی های تمام لایه و فشرده شرکت با ضخامت های مختلف