اطلاعات تماس

34753655 - 041

7411 431 0914

صداقت در تجارت سرلوحه کار ماست

تخته چندلایی بعد از نگهداری در آب

تصاویر نمونه انواع تخته چندلایی فشرده شرکت بعد از ۲۴ ساعت نگهداری داخل آب (جهت تست کیفیت و ضدآبی)